Hanoinet - Có lẽ chẳng nên trách cứ việc Olympic Việt Nam đã thảm bại trên sân nhà trước Olympic Nhật Bản vì chúng ta thua họ ở đẳng cấp.