Công ty cho biết đang thực hiện nhiều dự án đầu tư dài hạn nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh nên tạo sức ép quá lớn lên nguồn vốn hoạt động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy tỷ lệ nợ của Công ty lên cao trong năm 2015.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG - HoSE) cuối tuần này sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016.

Căn cứ theo nội dung tờ trình, HĐQT đưa ra phương án thay đổi cổ tức năm 2015. Từ tỷ lệ chi trả 30% bằng tiền, công ty rút xuống còn 20% và trả bằng cổ phiếu.

Lý giải điều này, công ty cho biết đang thực hiện nhiều dự án đầu tư dài hạn nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh nên tạo sức ép quá lớn lên nguồn vốn hoạt động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy tỷ lệ nợ của Công ty lên cao trong năm 2015. Do đó, việc trả cổ tức bằng tiền như dự kiến ở thời điểm này là không hợp lý.

Cùng với đó, HĐQT trình cổ đông chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển về LNST chưa phân phối tính trên BCTC công ty mẹ nhằm khắc phục tình trạng giá trị âm của LNST chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ thời điểm 30/9/2015.

Sau khi chuyển, Quỹ đầu tư và phát triển sẽ có giá trị 3,69 tỷ đồng; LNST chưa phân phối là 38,74 tỷ đồng.

Năm tài chính 2016, công ty đặt kế hoạch Doanh thu hợp nhất 24.000 tỷ đồng, LNTT hợp nhất 500 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức 20% bằn tiền hoặc cổ phiếu, hoặc kết hợp cả tiền và cổ phiếu.

HVG xin giam ty le co tuc nam 2015 xuong con 20% va tra bang co phieu - Anh 1

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 sẽ đạt khoảng 500 - 600 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ cá tra là 200 - 250 triệu USD, từ tôm là 300 - 350 triệu USD. Sản lượng chăn nuôi dự kiến 1,5 triệu tấn trong năm 2016 và đạt 2,5 triệu tấn năm 2018.

Năm 2015, công ty đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành 29/5/2015. Lãi suất kỳ áp dụng cho 4 kỳ đầu tiên là 9%/năm và các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, trong năm 2014 - 2015, HVG đã phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có thời hạn 3 năm. Dự kiến trong năm 2016, HVG sẽ phát hành thêm trái phiếu không chuyển đổi với tổng mệnh giá trên 1.000 tỷ đồng.