HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) thống nhất phát hành riêng lẻ tối đa 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm để tái cơ cấu các khoản nợ cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Trái phiếu này sẽ có lãi suất cố định cho kỳ tính lãi đầu tiên. Lãi suất thả nổi áp dụng cho các kỳ tiếp theo, được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Ngân hàng BIDV cộng (+) biên độ tại thời điểm chào bán.

Trước đó, HVG đã thông báo đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 3 năm. Với 300 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu, HVG sẽ dùng để mua tích trữ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Mới nhất, ngày 13/11, HVG đã nộp hồ sơ chào bán gần 44 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 cho cổ đông hiện hữu và phát hành gần 13.2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ.

Tài liệu đính kèm:
20141114---HVG---NQ-HDQT-ve-phat-hanh-trai-phieu.pdf

Sanh Tín