Chiều 21/12, tại Bộ NN-PTNT, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, xét công nhận huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) đạt chuẩn NTM năm 2015.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Trung ương, Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì.

Với mục tiêu hoàn thành Chương trình xây dựng huyện NTM và trở thành huyện NTM trong năm 2015, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Yên Lạc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hết tháng 10/2015, toàn huyện Yên Lạc có 13/16 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 81,25%. Đến hết năm 2015, sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn, xã còn lại đạt 16/19 tiêu chí. Để có nguồn lực xây dựng NTM, trong 5 năm qua, huyện đã huy động hơn 4.299 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp tài trợ trên 96 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2.700 tỷ đồng, hiến trên 63 nghìn m2 đất sản xuất, trên 8.700 ngày công lao động.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 32 triệu đồng, tăng 14,5 triệu đồng so với năm 2010. Huyện Yên Lạc có trên 98% tuyến đường giao thông được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, hệ thống điện, công trình viễn thông, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng giáo dục, y tế, các công trình văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại.

Toàn huyện có 76/83 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 160/162 thôn văn hóa, 14/16 xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71,2%; 62% lao động qua đào tạo; 98,36% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hộ nghèo giảm còn 2,65%.

Để tạo thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa nông sản của bà con nông dân và hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, 5 năm qua, cùng với đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, huyện Yên Lạc đã đầu tư xây dựng mới 3 chợ, cải tạo 4 chợ nông thôn với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 44,2 tỷ đồng. Trong đó có 40,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, huyện; 24 tỷ đồng từ ngân sách xã; nhân dân đóng góp và huy động từ các nguồn khác trên 6 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã trao đổi, làm rõ các nội dung về nâng cao chất lượng các tiêu chí, việc duy trì, giữ vững các tiêu chí khó về môi trường, về đảm bảo an ninh trật tự, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, công trình phúc lợi công cộng; chỉ rõ một số mặt còn hạn chế về xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn và một số tiêu chí cần nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 40 của Bộ NN-PTNT; căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế tại huyện Yên Lạc, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá huyện Yên Lạc đủ điều kiện đạt chuẩn NTM, đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Yên Lạc là huyện NTM năm 2015.

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng mặc dù một số tiêu chí chưa được thực hiện một cách triệt để, song các tiêu chí NTM của huyện Yên Lạc đều đạt và vượt chỉ tiêu, huyện Yên Lạc đủ điều kiện trình Thủ tướng công nhận là huyện NTM.

Hội đồng thẩm định sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Yên Lạc là huyện NTM trong thời gian sớm nhất.