Ngày 8/9/2016, UBND TP ban hành Công văn số 1616 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng giải quyết đơn khiếu nại (KN) của ông Trịnh Xuân Sang (số 06/174 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) theo quy định của Luật Khiếu nại, báo cáo TP trước ngày 30/9/2016. Tuy nhiên, đến nay UBND TP vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của huyện Tiên Lãng.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1996, bà Phạm Thị Bùn có mua của ông Vũ Văn Dưỡng ngôi nhà 2 gian, với diện tích 104,5m 2 tại xóm 10, thôn Chử Khê, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, đã được UBND xã xác nhận.

Đến năm 2001, bà Bùn bị bệnh phải đi chữa trị, ngôi nhà được nhờ người khác trông hộ.

Đến tháng 10/2013, ông Trịnh Xuân Sang được hàng xóm thông báo ngôi nhà của mẹ ông (bà Phạm Thị Bùn) bị đập phá, đào móng để xây nhà mới. Ông đến UBND xã Hùng Thắng phản ánh việc phá nhà thì được cán bộ địa chính cho biết, bà Phạm Thị Bùn đã chuyển nhượng ngôi nhà cho chị Phạm Thị Lương và anh Vũ Văn Định ngày 22/4/2003 và đã được UBND huyện Tiên Lãng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 26/4/2003.

Ông Trịnh Xuân Sang đã nhiều lần làm đơn KN việc cấp GCNQSDĐ cho bà Phạm Thị Lương, ông Vũ Văn Định là không đúng quy định của pháp luật, nhưng chưa được UBND huyện Tiên Lãng giải quyết.

Ông Sang cho rằng, toàn bộ giấy tờ gốc, mua nhà của bà Phạm Thị Bùn có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng ngày 23/4/1996, ông đang giữ, UBND huyện Tiên Lãng không có cơ sở pháp lý nào để cấp GCNQSDĐ cho người khác được.

Ngày 31/3/2016, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân TP, ông Sang được ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND cùng đại diện các ban, ngành TP tiếp định kỳ và ra Thông báo số 152 ngày 15/4/2016 có ý kiến: UBND huyện Tiên Lãng thụ lý, giải quyết đơn của ông Trịnh Xuân Sang theo quy định của Luật KN (nếu ông Sang đề nghị) để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định.

Ngày 21/4/2016, ông Sang đã làm đơn KN gửi UBND huyện Tiên Lãng về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Phạm Thị Lương và ông Vũ Văn Định xã Hùng Thắng vào năm 2003 là không đúng quy định của pháp luật và đề nghị được giải quyết theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 15/4/2016.

Đến ngày 17/6/2016, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Thông báo số 213 trả lời đơn KN của ông không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì: Thời hiệu KN đã hết mà không có lý do chính đáng.

Ngày 3/7/2016, UBND TP nhận được đơn đề nghị của ông Trịnh Xuân Sang, KN Thông báo số 213 của UBND huyện Tiên Lãng về việc trả lời KN của ông không đủ điều kiện thụ lý với lý do thời hiệu KN đã hết mà không có lý do chính đáng.

Ngày 21/7/2016, UBND TP ban hành Công văn số 4604 về việc giao UBND huyện Tiên Lãng thụ lý, giải quyết đơn KN của ông Trịnh Xuân Sang theo quy định của Luật KN, báo cáo UBND TP.

Ngày 29/8/2016, UBND TP lại nhận được đơn đề nghị của ông Trịnh Xuân Sang, KN về việc UBND huyện Tiên Lãng không giải quyết KN của ông theo quy định của Luật KN.

Ngày 8/9/2016, UBND TP ban hành Công văn số 1616 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng giải quyết đơn KN của ông Trịnh Xuân Sang theo quy định của Luật KN, báo cáo TP trước ngày 30/9/2016.

Đến nay đã quá hạn báo cáo, Văn phòng UBND TP vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của huyện Tiên Lãng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Kim Thành