Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục giáo dục mầm non, về đích trước 3 năm.

Huyen Thanh Tri hoan thanh truoc 3 nam pho cap giao duc mam non - Anh 1

Tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn”, Huyện ủy Thanh Trì cho biết, Chỉ thị đã quán triệt tới 100% các chi bộ đảng, để huy động tối đa các nguồn lực để triển khai nội dung này.
Kết quả, huyện đã xây mới 36 trường học, nâng cấp 25 trường, đầu tư trang thiết bị cho 100% số trường. Năm 2012, huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục giáo dục mầm non, về đích trước 3 năm. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, trong công tác điều tra phổ cập giao dục – xóa mù chữ; tăng cường đào tạo nghề cho thanh niên, thiếu niên; đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào các trường trung cấp chuyên nghiệp.