Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 23-11 với tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng.

Huy dong them 1.975 ty dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 274.594 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ảnh Internet.

Tổng khối lượng gọi thầu được chia cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt gần 5.377 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90-6,40%/năm. Kết quả, huy động được hơn 1.375 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, cao hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5-10-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 751 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-11-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 507,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,96-9,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-11-2016).

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 274.594 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thùy Linh