Sáng 28/12, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành Khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I, đóng tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những nỗ lực to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong ngành đã tham gia thực hiện hoàn thành giai đoạn I Khu Công nghiệp An ninh.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Việc hoàn thành Khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I là kết quả nỗ lực không ngừng của lực lượng Hậu cần - kỹ thuật. Đây là những tiền đề quan trọng cả về cơ sở vật chất, công nghệ, tổ chức, nguồn lực...để phát triển ngành công nghiệp an ninh non trẻ, nhưng đầy tiềm năng của lực lượng Công an nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm cụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý thời gian tới, lực lượng Hậu cần - kỹ thuật cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội XI của Đảng “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị cơ sở vật chất từng bước hiện đại, trước hết là cho lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động”.

Lực lượng Hậu cần - kỹ thuật cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển công nghiệp an ninh theo lộ trình hợp lý tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sự đồng thuận với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp an ninh ngày càng lớn mạnh. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chuyển hướng công tác hậu cần, kỹ thuật từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo”, đồng thời nắm bắt nhu cầu trang bị của lực Công an nhân dân để tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ mới vào phát triển công nghiệp an ninh.

Lực lượng Hậu cần - kỹ thuật tập trung nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao có tính bảo mật, đặc thù, đặc dụng, chuyên dụng, hàm lượng công nghệ cao, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu công tác, chiến đấu và từng bước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã cắt băng khánh thành Khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I thăm quan một số cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng một số cơ sở sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ Công an (gọi tắt là Dự án Công nghiệp An ninh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2005 với diện tích sử dụng 8,57 ha. Sau gần 6 năm triển khai, đến nay, Khu Công nghiệp An ninh đã hoàn thành giai đoạn I. Việc hoàn thành giai đoạn I của Dự án Công nghiệp An ninh đã góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Nguyễn Cường