(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc ngày 16-11 đã kí Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ huy động cán bộ làm việc chuyên trách tại Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc và Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản Mitsutaka Inagak làm việc với các nhóm triển khai Dự án VNACCS/VCIS ngày 7-11-2012. Ảnh: T.Bình.

Theo Quyết định 2568/QĐ-TCHQ, có 49 cán bộ, công chức thuộc 7 đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan được huy động gồm: Cục CNTT & Thống kê Hải quan; Cục Giám sát quản lí về hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Vụ Pháp chế; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan; Ban Quản lí rủi ro.

49 cán bộ, công chức này sẽ làm việc theo chế độ chuyên trách tại Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS từ 20-11-2012 đến hết tháng 7-2013.

Theo Quyết định số 821/QĐ-TCHQ ngày 13-4-2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS có 12 nhóm làm việc bao gồm: Tổng hợp; Pháp lí; Thông quan; Phương tiện; Hàng hóa; Thuế; Quản lí rủi ro; Phần mềm đầu cuối; Mạng; Chuẩn bị vận hành; Quản lí/đăng kí thông tin người dùng; Quản lí/đăng kí CSF.

Được biết, hiện nay, các nhóm làm việc đã hoàn thành thiết kế chi tiết về Hệ thống VNACCS/VCIS và đang bắt tay vào triển khai các nội dung khác liên quan đến Dự án theo kế hoạch.

T.Bình