Vì không nhận ra giọng hát của Bích Phương nên Hương Giang cho rằng Trường Giang đã gây áp lực cho cô.

Kim Chi