KTNT - Từ nơi khởi phát là thôn Thiết Úng, đến nay, nghề sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ mỹ nghệ đã lan ra toàn xã Vân Hà (Đông Anh - Hà Nội). Nhờ phát triển nghề này, kinh tế của xã như được chắp thêm cánh, tốc độ tăng trưởng cao đáng nể.