Khi bị kẻ bắt cóc lôi đi phải phản ứng mãnh liệt bằng cách la lớn, tấn công bằng mọi cách vào chân, đầu gối của kẻ lạ.

Video: Hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi bắt cóc, buôn người cho trẻ em: