Các phương tiện xe khách, xe buýt đều thiết kế hệ thống cửa thoát hiểm để hành khách có thể tự giải thoát trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng việc thiết kế các cửa thoát và ký hiệu hướng dẫn còn sơ sài...