Chức năng định vị toàn cầu GPS là gì? Để sử dụng chức năng dẫn đường trên máy iPhone thì cần phải có những điều kiện gì?

Trả lời: Hệ thống định vị toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System - GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được tọa độ của vị trí đó. GPS được thiết kế và quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người sử dụng nó miễn phí. Để sử dụng được chức năng dẫn đường trên máy iPhone thì yêu cầu trên máy phải có bản đồ Việt Nam, cụ thể là bản đồ tỉnh thành nơi khách hàng đang ở. Bản đồ này có thể cài đặt sẵn trên máy (cài offline) hoặc là sử dụng bản đồ trực tuyến (Google map). Nếu khách hàng cài đặt sẵn trên máy thì khi sử dụng khách hàng sẽ không tốn phí nhưng sẽ bị hạn chế là sẽ không cập nhật được những thông Nếu khách hàng sử dụng bản đồ trực tuyến thì khách hàng sẽ phải kết nối internet thông qua các hình thức: wifi, 3G… và khách hàng phải trả tiền phí truy cập tương ứng. Ưu điểm của việc sử dụng bản đồ trực tuyến là thông tin vị trí sẽ thường xuyên được cập nhật. có thể sử dụng chức năng Maps của chính iPhone 3G và 3Gs để định vị, không cần sử dụng các phần mềm khác hỗ trợ.