(PL&XH) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII do các cơ quan Trung ương giới thiệu.

Theo đó, thời gian lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về người ứng cử ĐBQH khóa XIII được tiến hành từ ngày 24-3 đến hết ngày 31-3 tới. Việc lấy ý kiến được tổ chức tại thôn, tổ dân phố do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Tại Hội nghị lấy ý kiến, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn ĐBQH để nhận xét, bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử. Cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác minh các vụ, việc có liên quan ở nơi cư trú. Với những người tự ứng cử thì Ủy ban bầu cử phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó để xác minh. Chậm nhất đến hết ngày 12-4, các cơ quan phải hoàn tất việc xác minh và trả lời các vấn đề liên quan đến người ứng cử. Hải Yến