Trong trường hợp ổ C còn ít dung lượng thì quá trình sao lưu dữ liệu iPhone vào máy tính qua iTunes có thể gặp khó dễ, không thể hoàn tất.

Việc sao lưu (backup) dữ liệu iPhone vào máy tính qua iTunes là thao tác an toàn vô cùng thiết yếu trước mỗi lần chúng ta " restore " máy hoặc jailbreak. Dữ liệu sao lưu từ iPhone vào máy tính mặc định sẽ được đưa vào ổ C, và tất nhiên sau khi sao lưu xong chúng ta có thể kéo file dữ liệu này sang các ổ khác để tiết kiệm dung lượng cho ổ C.

Tuy nhiên trong trường hợp ổ C còn ít dung lượng thì quá trình sao lưu iPhone có thể gặp khó dễ, không hoàn tất được. Vậy nên lúc đó chúng ta phải dùng mẹo của hệ điều hành Windows nhằm "dẫn lối" thư mục sao lưu mặc định trong ổ C ra thư mục ngoài, như vậy mới mong giải quyết được vấn đề.

Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iTunes ra bên ngoài ổ C mặc định

Bước 1: Bấm tổ hợp phím Windows + R, sau đó gõ tìm kiếm %appdata%.

Huong dan cach sao luu iPhone bang iTunes ra ben ngoai o C mac dinh - Anh 1

Sao lưu iPhone bằng iTunes ra bên ngoài ổ C mặc định: Bấm tổ hợp phím Windows + R, sau đó gõ tìm kiếm %appdata%.

Bước 2: Vào tiếp thư mục Apple Computer => MobileSync, sau đó xóa hẳn thư mục Backup đi, và cuối cùng lưu lại đường dẫn thư mục phía trên.

Huong dan cach sao luu iPhone bang iTunes ra ben ngoai o C mac dinh - Anh 2

Sao lưu iPhone bằng iTunes ra bên ngoài ổ C mặc định: Vào tiếp thư mục Apple Computer => MobileSync, sau đó xóa hẳn thư mục Backup đi, và cuối cùng lưu lại đường dẫn thư mục phía trên.

Bước 3: Mở cửa sổ lệnh Command Prompt và gõ lệnh sau:

mklink /j "đường dẫn thư mục nguồn" "đường dẫn thư mục đích"

Trong đó, đường dẫn thư mục nguồn là đường dẫn thư mục chúng ta vừa lưu lại ở bước 2, còn đường dẫn thư mục đích là nơi chúng ta muốn chuyển sang lưu "backup" ở đó.

Huong dan cach sao luu iPhone bang iTunes ra ben ngoai o C mac dinh - Anh 3

Sao lưu iPhone bằng iTunes ra bên ngoài ổ C mặc định: Mở cửa sổ lệnh Command Prompt và gõ lệnh sau mklink /j "đường dẫn thư mục nguồn" "đường dẫn thư mục đích", trong đó đường dẫn thư mục nguồn là đường dẫn thư mục chúng ta vừa lưu lại ở bước 2, còn đường dẫn thư mục đích là nơi chúng ta muốn chuyển sang lưu "backup" ở đó, ở đây cụ thể là thư mục D:\Backup.

Kết quả: Sau khi thực hiện câu lệnh trên, mỗi lần chúng ta bấm nút Back Up Now trên iTunes thì dữ liệu sao lưu iPhone vẫn xuất hiện ở thư mục mặc định ổ C song thực chất toàn bộ dung lượng do thư mục bên ngoài "gánh".

Huong dan cach sao luu iPhone bang iTunes ra ben ngoai o C mac dinh - Anh 4

Sao lưu iPhone bằng iTunes ra bên ngoài ổ C mặc định: Sau khi thực hiện câu lệnh trên, mỗi lần chúng ta bấm nút Back Up Now trên iTunes thì dữ liệu sao lưu iPhone vẫn xuất hiện ở thư mục mặc định ổ C song thực chất toàn bộ dung lượng do thư mục bên ngoài "gánh".

Xem clip hướng dẫn của kênh YouTube Sforum dưới đây:

Player Loading...

Anh Hào (Tổng hợp)