Sáng 19/9, Bộ Công thương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 2, vinh danh những tấm gương, thành tích tiêu biểu trong ngành Công thương, đề ra phương hướng chủ đề thi đua trong giai đoạn tới.

Huong cong tac thi dua vao nhiem vu quan ly, san xuat kinh doanh - Anh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu tại Đại hội. (Nguồn: baochinhphu.vn/)

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành Công thương đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tiếp nối thêm truyền thống vẻ vang trong gần 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành. Nổi bật là việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển KTXH, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các định hướng, chính sách phát triển trong công nghiệp, thương mại cũng như lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Thủ tướng lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng phải góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, đặc biệt quan tâm tới thị trường, vừa cân đối hàng hóa, vừa đẩy mạnh hệ thống phân phối, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, quyết liệt tháo gỡ rào cản thị trường, chủ động, tích cực tham gia các Hiệp định thương mại theo hướng thúc đẩy thị trường, bảo hộ hợp lý các ngành còn khó khăn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác cho một số tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước trong ngành Công thương.

Thống kê của Công đoàn Công thương Việt Nam, 5 năm qua, toàn ngành đã có trên 100.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 20.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến giải pháp có ý nghĩa lớn về mặt xã hội góp phần thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm ước tăng khoảng 11,6%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2015 ước tăng 11,6%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 18%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,4%/năm.

N.Linh - T.Dương