Giadinh.net - Tháng 10 tới, chàng trai tật nguyền được nhận bằng lập trình viên do Bill Gates ký trao ...