Chuyên gia tài chính Lê Trọng Nhi cung cấp những thông tin cập nhật về các dịch vụ ngân hàng: phone banking, Internet banking...