Cổ đông lớn Lê Văn Mỵ vừa thông báo đã mua 24,750 cp CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC), nâng sở hữu lên 6.1%, tương đương 320,375 cp HTC kể từ ngày 11/04.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Mỵ
- Mã chứng khoán: HTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 295,625 CP (tỷ lệ 5.63%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 24,750 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 320,375 CP (tỷ lệ 6.1%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/04/2013.

HNX