Dù công cụ mở khóa bootloader dành cho một số smartphone chạy Android của HTC chưa sẵn sàng nhưng hãng này đã cho đăng tải hướng dẫn mở khóa lên tài khoản Facebook của mình. Theo đó, HTC sẽ tiếp tục bán ra smartphone với bootloader bị khóa nhưng sẽ có công cụ để mở khóa bằng nền web cho những thiết bị này. Công cụ mở khóa nền web của HTC sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 8 và Sensation sẽ là thiết bị đầu tiên có thể truy cập và mở khóa bootloader, tiếp theo sau là Sensation 4G và EVO 3D.

Ngoài ra, HTC mới đây cũng đã nâng cấp trang web dành cho các lập trình viên của hãng tại địa chỉ HTCDev.com (trước đây là developer.htc.com). Mọi công cụ, nguồn tài nguyên dành cho việc lập trình trên hai nền tảng Android và Windows Phone sẽ được tìm thấy tại đây. Tất nhiên, đây cũng là trang web mà HTC sẽ đăng tải công cụ mở khóa bootloader cho lập trình viên và người dùng phổ thông. Chi tiết cách mở khóa bootloader đối với smartphone chạy Android của HTC: Nguồn: Android & Me (1), (2) QUẢNG CÁO