(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) diễn ra sáng 26/06, đã quyết định nâng mức cổ tức năm 2010 lến 10% theo hai hình thức linh hoạt thay cho mức 5% do HĐQT đề xuất..

Tham dự Đại hội, hầu hết cổ đông đều bày tỏ mức cổ tức 5% do HĐQT đề nghị là không phù hợp và giảm đi rất nhiều so với năm 2009, khi mà HT1 và HT2 còn độc lập với nhau. Cụ thể, năm ngoài, cổ tức của HT1 được trả ở mức 10% và HT2 lên đến 13%. HĐQT giải thích, ở thời điểm hiện tại công ty đang gặp nhiều khó khăn do những biến động kinh tế chưa ổn định, cùng với giá điện, giá than tăng cao. Bên cạnh đó, công ty còn phải trả các khoản nợ của những năm trước, tuy nhiên sản phẩm của HT1 lại không được tăng giá do Nhà nước yêu cầu ổn định thị trường và ngăn chặn lạm phát. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh cũng như doanh thu của công ty. Tuy nhiên, đển cuối Đại hội, cổ đông vẫn biểu quyết nâng mức cổ tức 2010 từ 5% lên 10% theo phương thức linh hoạt. Cụ thể, công ty sẽ trả 10% bằng tiền hoặc 5% bằng tiền mặt và 5% còn lại bằng cổ phiếu. Đề cập đến hướng xử lý khu đất tại Q.Thủ Đức sau khi di dời nhà máy, đại diện HĐQT cho biết sẽ xin cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển dự án bất động sản. Tuy nhiên, tính đến hiện tai, công ty vẫn chưa xác định được phương án cụ thể. Trong thời gian tới, công ty sẽ xem xét lựa chọn các phương án cho phù hợp. Báo cáo về tình hình hoạt động của công ty sau khi sáp nhập, HĐQT thông báo 6 tháng đầu năm, ước doanh thu của HT1 đạt 2,361 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 161 tỷ đồng, và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,645 đồng. Trong nửa đầu năm 2010, công ty đã đưa dự án xi măng Bình Phước vào hoạt động, đưa dây chuyền sản xuất clinker hoạt động từ tháng 1/2010; còn dây chuyền nghiền xi măng, đóng bao và dây chuyền 2 tại quận 9 (TPHCM) đã đi vào hoạt động từ tháng 6 này. Theo kế hoạch, thời gian còn lại của năm, công ty tiếp tục đầu tư dự án Hà Tiên 2.2; xúc tiến các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của dự án Nhá máy xi măng Bình Phước; và cải tạo dây chuyền sản xúat clinker hiện hữu (2 lò ướt) tại Kiên Lương (Kiên Giang). Về kế hoạch cả năm, công ty dự kiến đạt 6,653 tỷ đồng doanh thu thuần, và 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Được biết, đây là Đại hội thường niên lần đầu tiên do HT1 triệu tập sau khi sáp nhập với CTCP Xi Măng Hà Tiên 2 (HT2) đầu năm 2010.