Báo cáo về kinh tế vĩ mô phát hành ngày 2-11 của Ngân hàng HSBC về kinh tế Việt Nam cho thấy tăng trưởng tín dụng vẫn mạnh suốt từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, những nguy cơ tiềm ẩn phía sau tín dụng chưa được loại bỏ hoàn toàn.

HSBC: Tang truong tin dung nhung phai can trong - Anh 1

Diễn biến tăng trưởng tín dụng (biểu đồ trái) và nợ xấu (biểu đồ phải). Nguồn: HSBC

Tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng của Việt Nam trong tháng 8-2016 giảm ở mức chậm nhất trong vòng 17 tháng qua (theo biểu đồ), nhưng vẫn còn đạt mức 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo trên.

Các tác giả báo cáo cho hay, Việt Nam cần lưu ý rằng những thành quả đạt được trong việc sử dụng các biện pháp đòn bẩy trong hai năm gần đây, hay tương tự những thành quả có được từ việc nợ xấu giảm dần được tính toán bằng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay.

Từ năm 2012, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách đối với hệ thống ngân hàng sau khi cho vay quá mức và quản lý thiếu hiệu quả dẫn đến nợ xấu tăng. Tỷ lệ các khoản nợ xấu trên tổng dư nợ đã giảm dần còn 2,6% trong quí 2-2016. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống chủ yếu là do việc thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) với nhiệm vụ hàng đầu là mua lại các khoản nợ xấu của các ngân hàng để kiểm soát quá trình thu hồi nợ.

Đáng lo ngại là nợ xấu đơn giản chuyển từ sổ sách kế toán của ngân hàng sang công ty VAMC và đến thời điểm hiện tại hầu như chưa giải quyết được. Bởi vì chính các ngân hàng vẫn còn giữ lại những rủi ro kinh tế có liên quan đến các khoản cho vay có vấn đề, những rủi ro từ khoản nợ xấu kéo dài vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Do đó, việc giải quyết các khoản nợ xấu kéo dài cần có một sự tập trung chính sách đặc biệt.