Hanoinet - “Trong đề án nêu rất rõ, những học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia nếu không đậu tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ công nhận đã hoàn thành 12 năm học phổ thông.”