CTCP Chứng Khoán Tầm Nhìn (HRS) công bố BCTC quý 4/2012 với doanh thu thuần 2.85 tỷ đồng, tăng gấp 3 cùng kỳ nhưng vẫn lỗ ròng 1 tỷ đồng, lũy kế cả năm tiếp tục lỗ thêm 8 tỷ đồng.

Cả năm 2012, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.2 tỷ đồng, tăng 65% so năm 2011, nhưng do gánh nặng chi phí quản lý quá lớn, HRS vẫn lỗ ròng 8.2 tỷ đồng.

Như vậy, công ty đã có 5 năm liên tiếp báo lỗ kể từ năm 2008, tổng lỗ lũy kế là 53.9 tỷ đồng.