Ngày 15/11/2007, Công ty IBM Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược tại Việt Nam.