(NDH) Theo SSI Research, HPG sẽ khó có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận cao từ thép như trong năm 2014 do giá thép sụt giảm. Do đó, SSI Research ước tính HPG sẽ đạt 2.613 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 19,6% so với năm 2014, tương ứng EPS đạt 5.326 đồng.

HPG sẽ trả cỗ tức cổ phiếu 50% và cồ tức tiền mặt 10%

Ngày 09/03/2015, CCTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã HPG - HOSE)công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014. Theo đó, công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% mệnh giá. Ngoài việc thực hiện chi trả cổ tức, HPG sẽ phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 10:3, cụ thể: cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Công ty sẽ sử dụng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để phát hành.

Như vậy, tổng mức cổ tức HPG sẽ chi trả là 10% cổ tức tiền mặt và 50% cổ tức cổ phiếu (cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức trong quý 2/2015.

Kế hoạch lợi nhuận giảm gần 30%

Công ty đặt kế hoạch năm 2015 như sau: Doanh thu sẽ đạt 22.500 tỷ đồng, giảm 11,9% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 29,2% so với năm 2014.

Cần lưu ý rằng, trong năm 2014, dự án Mandarin Garden đóng góp khoảng 2.600 tỷ đồng vào doanh thu và 670 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế. Năm 2015, khoảng 15% doanh thu còn lại của dự án Mandarin Garden sẽ được ghi nhận (khoảng 700 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế).

Vì vậy, nếu không tính lợi nhuận từ dự án Mandarin Garden, doanh thu của HPG sẽ giảm 5% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm 14% so với năm 2014, theo kế hoạch kinh doanh trình cỗ đông của HĐQT Công ty. Mặc dù kế hoạch kinh doanh có vẻ thận trọng, SSI Research cho rằng Ban lãnh đạo của HPG đã dự đoán tình hình kinh doanh sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh giá thép giảm.

Thành lập công ty thức ăn chăn nuôi

Cũng cùng ngày 09/03/2015, HPG tổ chức lễ ra mắt chính thức công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. HPG sẽ nắm giữ 100% tại công ty này. Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2016. Công suất thiết kế đạt 300.000 nghìn tấn/năm. HPG kỳ vọng doanh thu đóng góp từ công ty thức ăn chăn nuôi sẽ đạt 3.000 tỷ đồng trong 3 năm tới.

Dự báo lợi nhuận sau thuế 2015 giảm 19,6%

SSI Research ước tính sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG sẽ đạt 1,19 triệu tấn trong năm 2015, tăng 19,5% so với năm 2014. Doanh thu năm 2015 có thể sẽ đạt 24.550 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm 2014.

Theo SSI Research, HPG sẽ khó có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận cao từ thép như trong năm 2014 do giá thép sụt giảm. Do đó, SSI Research ước tính HPG sẽ đạt 2.613 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 19,6% so với năm 2014, tương ứng EPS đạt 5.326 đồng.

Nếu không tính lợi nhuận đóng góp từ dự án Mandarin Garden trong cả hai năm 2014 và 2015, doanh thu 2015 của HPG sẽ tăng 4,5% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm 2% so với năm 2014.

Bình Minh - NDH