Sau khi bị bán ròng khoảng 80 tỷ đồng tuần trước thì tuần này khối ngoại lại bán ròng tiếp hơn 63 tỷ đồng HPG. Do vậy, HPG đã có tuần giao dịch sôi nổi, nhưng chỉ thua mỗi FLC.

HPG lai bi khoi ngoai 'xa', FPT tinh ban FPT Retail va FPT Trading - Anh 1

MAI HƯƠNG

Mai Hương