Căn cứ thông báo số 969/TB-VSD ngày 21/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 30/03/2011 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Từ 8h30 ngày 23/04/2011 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì PP, Số 97, Đường Đinh Nhu, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng - Nội dung họp: + Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 + Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 + Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ năm 2011 2. Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1500 đồng) - Thời gian thực hiện: 29/04/2011 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì PP, 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/04/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng giấy ủy quyền hợp lệ