Cùng với niềm vui ấy thì các hoạt động cũng nghệ thuật sẽ phải lắng xuống...