(HHT_Online) Chị Vanessa vừa có cuộc trả lời phóng vấn với Tạp chí CosmoGirl, chia sẻ quan điểm về một tình yêu hiện đại...