Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu, thăm Cam-pu-chia từ ngày 20 đến 22-2.