Vừa qua, Thị trưởng thành phố Thẩm Quyến đề xuất “Phương án hợp tác sâu rộng giữa Thẩm Quyến với Hồng Kông”. Trong phương án có đề cập đến việc xây dựng hai thành phố đối đẳng ở cấp quốc tế trong đó vẫn duy trì biên giới, hải quan, quản lý xuất nhập khẩu và vẫn tuân thủ quy chế “một nước hai chế độ”.