Ngày 25/6, tại Washington DC, ông Dale E. Klein – Chủ tịch Ủy ban Quản lý hạt nhân Hoa Kỳ (USNRC) và ông Ngô Đặng Nhân – Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (VARANSAC) đã ký “Bản thỏa thuận về trao đổi thông tin kỹ thuật và hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân”.