(HNM) - Ngày 15-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trải qua 15 năm, Hiệp hội đã có 160 đơn vị, với hơn 30.000 hội viên, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nghiên cứu, tư vấn, đề xuất giải quyết bức xúc trong thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải y tế, công nghiệp, bảo đảm vệ sinh đường phố, chỉnh trang công viên, cây xanh, ngăn chặn ảnh hưởng làm suy thoái môi trường... Tại lễ kỷ niệm, đã diễn ra lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Hiệp hội và Tổ chức các bãi chôn lấp châu Á; giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổ chức Nedo Nhật Bản về dự án hợp tác xây dựng hệ thống xử lý rác thải công nghiệp phát điện tại Nam Sơn (Hà Nội) theo chương trình viện trợ xanh Việt Nam - Nhật Bản.