Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 25/6 (tức đêm 25/6 và sáng 26/6, giờ Hà Nội) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Diễn đàn Giáo dục do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức và gặp gỡ đông đảo doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ tham dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ.