Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 31-3 đã thảo luận và thông qua nghị quyết về “Tăng cường an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” do Oman và Nga soạn thảo. Việt Nam là một trong 40 nước đồng bảo trợ dự thảo nghị quyết này.