Đây là hạng mục quan trọng, chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bình Thuận

Ngày 3/10, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ Hợp long phần lõi hệ thống đê bao lấn biển (gói thầu số 3b), Dự án San gạt mặt bằng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Đây là hạng mục quan trọng, chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với quy mô công suất 4.400 MW được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 – 2015, có xét đến năm 2025 (quy hoạch điện 6). Gói thầu số 3b “thi công hệ thống đê bao lấn biển” có vốn đầu tư hơn 590 tỷ đồng, là gói thầu lớn về qui mô, kỹ thuật phức tạp có dạng đê mềm. Đây là Hệ thống đê bao lấn biển dài nhất Việt Nam hiện nay, với tổng chiều dài toàn tuyến là 3.312m; chiều cao thân đê lớn nhất là 13,3m, chiều rộng chân đê trung bình là 40m./. Theo TTXVN