Cuối cùng, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã được BIDV công bố, cách đúng 10 ngày trước buổi họp ĐHĐCĐ như quy định. Sau hơn một tháng chiếc ghế nóng Chủ tịch bỏ trống, BIDV đã xin thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Hop DHCD bat thuong BIDV: Chu tich HDQT du kien khong con la nguoi dai dien phap luat - Anh 1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID - HoSE) vừa gửi tới các cổ đông nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Tại Đại hội này, BIDV sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Cụ thể, Điều lệ sẽ sửa đổi quy định về người đại diện pháp luật của BIDV. Theo đó, thay vì là Chủ tịch HĐQT, Điều lệ sẽ sửa đổi người đại diện là Tổng Giám đốc.

BIDV cho biết việc sửa đổi này được thực hiện trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản 7138/NHNN - TCCB.

Ngoài ra, một nội dung khác của Điều lệ liên quan đến thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật cũng được thay đổi do BIDV cho rằng đây là thẩm quyền đương nhiên.

Cụ thể, thay vì "Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế, tranh chấp, giải thể, phá sản", điểm c Khoản 4 Điều 43 được sửa thành "Đại diện cho BIDV trong quan hệ quốc tế". Các thẩm quyền còn lại đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Luật phá sản.

Cuộc họp này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2016. Ban đầu, BIDV dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nhưng quyết định đã được thay đổi trong ngày. Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường này được chốt khá gấp, chỉ vỏn vẹn 5 ngày sau khi ra quyết định.