Thanh Hà B: giá gốc: 13tr/m2. .Lp 14: Vị trí trung tâm du an. -ô 22, dt: 100m2, đường 10.5m ô áp góc, giá: 45.5tr/m2 bao tên, kí sàn 507. -ô...

Thanh Hà B: giá gốc: 13tr/m2. .Lp 14: Vị trí trung tâm du an. -ô 22, dt: 100m2, đường 10.5m ô áp góc, giá: 45.5tr/m2 bao tên, kí sàn 507. -ô 23, dt; 100m2, 2 mặt đường 10.5m, ô góc, giá: 47.5tr/m2 bao tên, kí san 507. -ô 42, dt: 100m2, đường 17.5m, quay sang trường học. .Lp 16: Vi trí trung tâm của dự án. -ô 14, dt: 100m2, đường 10.5m, gia: 43tr/m2 bao ten, kí sàn Phúc Lê. -ô 27, dt: 100m2, đường 17.5m, kí sàn Phúc Lê. -ô 4, dt: 100m2, đường 10.5m2, giá: 44tr/m2 bao ten kí sàn phúc lê. -ô 45, dt: 100m2, đường 17.5m, nhìn sang trường học, giá 50tr/m2 bao tên, kí sàn Phúc Lê. .Lp13: -ô 25,dt: 100m2, đường 17.5m, giá: 46.5tr/m2 bao tên, kí Hoàng hải. .Lp 19: -ô 13, dt: 100m2, đường 10.5m, giá: 41.5tr/m2 bao tên, kí C&T. -ô 17, dt: 100m2, đường 10.5m, giá: 43.5tr/m2 bao tên, kí C&T. .Lp 17: vị trí trung tâm, nhìn sang vườn hoa. -ô 17, dt: 100m2, đường 17.5m, giá: 46.5tr/m2 bao tên, kí CIMAX. Mọi thông tin chi tiết xin lh: 0988.960.807. cảm ơn đã đọc tin.