Từng có một gia đình đề huề, cuộc sống dư dả. Thế rồi tất cả lần lượt đội nón ra đi khi ...