(CATP) Trưởng cơ quan nhân đạo của Liên hiệp quốc John Holmes hôm qua cho biết trong 5 tháng đầu năm 2008, hơn nửa triệu người, hầu hết ở châu Phi bị đuổi ra khỏi nhà vì các cuộc xung đột. Ngoài ra, còn hàng ngàn dân thường từ...