ND- Từ đầu năm đến nay, 926.400 lượt khách du lịch quốc tế đã đến Hà Nội. Trong đó khách từ thị trường Trung Quốc đông nhất, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 14% tổng số khách quốc tế đến thành phố.