Vừa qua, tại Ninh Thuận, Viện Dinh dưỡng cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tiến hành tổng kết dự án: "Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun cho trẻ em các vùng khó khăn" với sự tham gia của các ban ngành chức năng và các Trung tâm Phòng chống sốt rét của 18 tỉnh khó khăn.

Trong thời gian từ năm 2007 - 2010, Quỹ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản thông qua ADB cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự phối hợp của UNICEF đã tài trợ cho 2.897 xã thuộc vùng khó khăn với các hoạt động: tiến hành 5 vòng phân phối với khoảng 8 triệu lượt trẻ từ 6-60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A liều cao và khoảng 6 triệu lượt trẻ từ 23-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đảm bảo các nội dung chuyên môn và an toàn điều trị cho trẻ em, triển khai hoạt động giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và phòng chống nhiễm giun tại toàn bộ các xã vùng khó khăn. Bên cạnh đó, 100% cán bộ chuyên trách dinh dưỡng tuyến tỉnh, huyện, xã đã được tập huấn về phác đồ bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun do Bộ Y tế ban hành. Các hoạt động của dự án đã góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ thiếu máu, tỷ lệ nhiễm giun ở trẻ em và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em tại các địa phương triển khai dự án. Trong thời gian tới, các hoạt động của dự án sẽ tiếp tục được duy trì trong khuôn khổ của dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - Bộ Y tế. VDD