ANTĐ - Là con số được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn thành phố.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy, trong 2 năm thực hiện Chương trình, khu vực nông thôn TP Hà Nội đã có bước phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nông dân. Trong 2 năm, ngân sách thành phố hỗ trợ cho Chương trình được 1.491,4 tỷ đồng, nhưng qua quá trình triển khai, các cấp chính quyền huyện, xã, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, huy động được tổng số kinh phí 8.514,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 17 triệu đồng/năm; nông thôn không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,52% (đầu năm 2011) xuống còn 5,1 %.

Đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chương trình 02 đạt được. Những kết quả ban đầu đã thể hiện sự thành công trong công tác chỉ đạo với nỗ lực cao nhất của các cấp, các ngành và người dân. “Hiện nay khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn về y tế, môi trường, nước sạch; vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về xây dựng NTM, có tâm lý trông chờ; một số cán bộ còn chưa vào cuộc quyết liệt, ngại va chạm, ngại việc khó… đây là những vấn đề cần sớm khắc phục trong những năm tới” - Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Hải Dương