Con số này theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT), đã giảm so với năm ngoái, tuy nhiên riêng số doanh nghiệp (DN) phá sản lại tăng khá mạnh.

Hon 73.000 doanh nghiep dung hoat dong, pha san - Anh 1

Cụ thể, tổng số DN lâm cảnh khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động có thời hạn và không có thời hạn đã giảm từ 71.300 DN năm 2015 xuống 60.600 DN trong năm 2016. Tuy nhiên, số DN phá sản tăng từ 9.400 DN năm 2015 lên đến 12.478 DN năm 2016. Theo đánh giá của cục này kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, số DN chính thức phải rời bỏ thị trường tăng cao.

Số lượng DN giải thể, dừng hoạt động phần lớn là những DN có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỉ đồng chiếm tỷ lệ 93,1% trên tổng số đơn vị kinh doanh bị giải thể của cả nước. Về cơ cấu, số DN trong ngành nông lâm thủy sản phá sản, giải thể nhiều nhất với khoảng trên 500 DN, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Đứng kế sau và tăng mạnh so với năm ngoái gồm DN trong lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản.

Anh Vũ