Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 27/7/2009, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ủng hộ tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 65,25 tỷ đồng để xây dựng Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Thành Cổ.

Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Thành Cổ. CôngThương - Trong đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam tổng cộng các đợt 22 tỷ đồng; Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy, Ngân hàng phát triển Việt Nam mỗi đơn vị ủng hộ 7 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam mỗi đơn vị 5 tỷ đồng. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 4,5 tỷ đồng; Tổng công ty Xi măng, Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam mỗi đơn vị 1 tỷ đồng. Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tổng công ty Thép, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Bộ Công an ( Tổng cục Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân) mỗi đơn vị 500 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp Trung ương khác ủng hộ từ 20 đến 200 triệu đồng, Các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Trị cũng ủng hộ 80 triệu đồng. Về phía các tỉnh, thành phố có Hà Nội ủng hộ 2 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong đợt kỷ niệm 62 năm ngày 27/7 năm nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đã ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng 80 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở huyện Đắc Rông. Minh Tích Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Thành Cổ.