Hơn 600 công nhân Công ty may thời trang Yen of London (Hải Phòng) vừa đồng loạt đình công sau khi các kiến nghị của họ không được giải quyết thỏa đáng.