Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các Bộ, địa phương để thực hiện các dự án giao thông vận tải, thủy lợi, y tế, giáo dục, di dân và tái định cư