(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 10-3, Sở TN&MT tỉnh cho biết, đến nay vẫn còn 177/697 hộ dân tái định cư (TĐC) vẫn chưa có đất sản xuất, bởi phần lớn diện tích đất được UBND tỉnh cho phép đo đạc, giao đất cho các hộ TĐC hiện do người dân địa phương sản xuất. Nếu đảm bảo 100% số hộ TĐC có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân địa phương đang canh tác, như vậy phải đền bù theo quy định...

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 10-3, Sở TN&MT tỉnh cho biết, đến nay vẫn còn 177/697 hộ dân tái định cư (TĐC) vẫn chưa có đất sản xuất, bởi phần lớn diện tích đất được UBND tỉnh cho phép đo đạc, giao đất cho các hộ TĐC hiện do người dân địa phương sản xuất. Nếu đảm bảo 100% số hộ TĐC có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân địa phương đang canh tác, như vậy phải đền bù theo quy định...

Được biết từ năm 2012-2014, Phòng TN&MT H. Bắc Trà My đã phối hợp cùng UBND các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác tiến hành khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất cho nhân dân các xã trên (thuộc Dự án TĐC công trình Thủy điện Sông Tranh 2). Qua 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đã cấp 1.237 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 724 hộ với diện tích 961,82 ha; trong đó 520 hộ TĐC được cấp 635 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 316,35ha.

B.B